Buitenlandse dochterondernemingen hadden in 2022 ongeveer 639.000 mensen in dienst, wat overeenkomt met 18,4% van de totale werkgelegenheid van niet-financiële bedrijven, volgens definitieve gegevens uit de "Globalisation Statistics - Branches of Foreign Companies", in 2022, opgesteld door INE.

Gemiddeld heeft elk filiaal ongeveer 61 mensen in dienst in 2022, een cijfer dat "veel hoger" ligt dan dat van nationale bedrijven (ongeveer zes mensen).

INE stelt ook dat, tussen 2020 en 2022, het gewicht van mensen die werkzaam zijn in filialen van buitenlandse bedrijven ten opzichte van het totale aantal bedrijven met 0,6 procentpunt (p.p.) is toegenomen, met een stijging van ongeveer 68 duizend mensen die werkzaam zijn in buitenlandse filialen.

De bruto toegevoegde waarde (BrTW) van buitenlandse filialen in Portugal steeg in 2022 met 19,9%, tegenover een stijging van 17,4% in het voorgaande jaar, wat nominaal overeenkomt met een totaal van 34 miljard euro.