Volgens de door de lidstaten goedgekeurde tekst - die nog formeel moet worden goedgekeurd door de EU en het Europees Parlement - mogen bestuurders van 17 jaar alleen rijden in het bijzijn van een persoon op de passagiersstoel voorin, die tijdens het rijden begeleiding moet kunnen bieden.

De begeleider moet minstens 24 jaar oud zijn en minstens vijf jaar in het bezit zijn van een rijbewijs.

Voor nieuwe bestuurders geldt een nultolerantieperiode voor alcoholgebruik van ten minste twee jaar en er worden sancties opgelegd in geval van drugsgebruik.

Bovendien zullen de lidstaten digitale rijbewijzen uitgeven.