In een interview met de Lusa over zijn tweejarige ambtstermijn liep de admiraal vooruit op de prioriteiten die de marine zal presenteren aan de volgende regering in 2024, het jaar waarin het korpssysteem opnieuw zal worden besproken.

De aankoop van nog twee onderzeeërs "in zes jaar" staat in de plannen van Gouveia en Melo, die stelt dat het Portugese geografische gebied "dit vereist".

"Onderzeeërs stellen ons bovendien in staat om de omgeving te observeren zonder deze te verstoren, omdat niemand weet dat ze er zijn, en dit is een zeer nuttige functie voor de staat, die zijn zee op een discrete manier wil controleren en activiteiten wil ontdekken die je op geen enkele andere manier kunt ontdekken omdat je geen oppervlaktecapaciteit hebt die echt zo'n grote ruimte kan bezetten", legde Gouveia e Melo uit.

Deze twee nieuwe onderzeeërs, waarvan CEMA wil dat ze kleiner zijn, zouden zich bij de Trident en de Arpão voegen, de enige twee onderzeeërs die de marine momenteel heeft, wat problemen oplevert als een van de twee gerepareerd moet worden.

Wat de fregatten betreft, wees Gouveia e Melo erop dat de huidige militaire programmawet al voorziet in fondsen voor de vernieuwing ervan en zei dat ze van plan zijn om "binnen drie jaar nog twee" te moderniseren.

Binnenkort wordt het contract getekend voor de aankoop van twee bijtankschepen, die tegelijkertijd "logistieke transportschepen" zullen zijn, wat "investeringen bespaart maar de sector meer capaciteit geeft", voegde hij eraan toe.

Gouveia e Melo benadrukte ook de aankoop van de zes patrouilleschepen voor de oceaan (NPO), waarvan de ondertekening van het contract gepland staat voor de 29e.

"We bevinden ons in een cruciaal gebied voor logistieke bewegingen tussen Amerika en Europa en dit is cruciaal voor de logistieke bewegingen van de NAVO. Als wij Portugezen, die over de Azoren beschikken, niet actief deelnemen aan de bescherming van deze maritieme communicatielijnen, of het nu gaat om gegevens, het vervoeren van vracht of mensen, doen we op de een of andere manier afbreuk aan onze strategische waarde binnen de coalitie zelf", stelde hij.