Portugese kiezers "kunnen onderweg stemmen in elk stembureau op het nationale grondgebied of in het buitenland", voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze zullen plaatsvinden in 2024 en tussen 6 en 9 juni, aldus een wetsdecreet dat is gepubliceerd in de Diário da República.

Dit nieuws komt zeven maanden nadat de regering aankondigde dat kiezers voor de volgende Europese verkiezingen in elk stembureau in het land kunnen stemmen, ongeacht de gemeente waar ze geregistreerd staan, om het stemmen te vergemakkelijken en zo het aantal onthoudingen te verminderen.

In Portugal zullen de stembureaus om 8 uur 's ochtends geopend zijn om te beginnen met stemmen, aldus het diploma.

Enveloppen met voorstemmen in mobiliteit en met voorstemmen van gehospitaliseerde patiënten en gevangenen "worden bewaard door de burgemeester van de plaats waar de kiezer heeft gestemd". Tegelijkertijd worden enveloppen met voorstemmen van mensen uit het buitenland "bewaard door de persoon die verantwoordelijk is voor de post of consulaire afdeling van de plaats waar de kiezer heeft gestemd".

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden om de vijf jaar plaats. Na de verkiezing stemt het Parlement om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te kiezen, een positie die momenteel wordt bekleed door Ursula von der Leyen.