Als we echter rekening houden met de inflatiecorrecties van de afgelopen jaren, zou de gemiddelde stijging hoger moeten zijn, in de orde van 8,5%, berekent dezelfde entiteit.

Wat de stijgende tarieven betreft, heeft ERSAR de inflatiepercentages (geschat versus reëel) voor 2022 en 2023 gecorrigeerd, wat resulteert in een gemiddelde procentuele stijging voor 2024 van 8,5%. Sommige entiteiten die zich bezighouden met het beheer van de bevoorrading en de sanitaire voorzieningen zullen echter slechts stijgingen toepassen tot het door ERSAR aanbevolen inflatiepercentage voor 2024 van 3,3%, legt de regelgevende instantie uit in verklaringen aan ECO/Capital Verde.