Zijn vader verliet het gezin en ze hadden het moeilijk als armen en verstotenen. Later kwam zijn vader terug en liet zijn kinderen een opleiding volgen. Martin ging medicijnen studeren.

Toen Martin 22 was, werd hij opgenomen in de priorij van de Dominicanen in Lima. Enkele jaren later werd hij geprofest als broeder.

Gedurende zijn 40 jaar als Dominicaan gaf hij zijn leven aan nederige plichten. Hij voedde de hongerigen, gaf aan liefdadigheid, bracht voedsel naar de armen en gebruikte zijn medische vaardigheden om het lijden te verlichten.

Credits: PA; Auteur: PA;

Hij bouwde een weeshuis en een ziekenhuis. Hij had een grote liefde voor dieren.

Martin stierf in 1639. Hij werd heilig verklaard in 1962 en zijn feestdag is 3 november.