Een verklaring van de Commissie voor Regionale Coördinatie en Ontwikkeling van Algarve (CCDR) legt uit dat het programma voorziet in een toewijzing van Europese fondsen van vijf miljoen euro, afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het maximale financieringspercentage is 60% van de kosten van elk project dat in aanmerking komt voor steun.

De aanvraagperiode begon op 29 december 2023 en de analyse en beslissing worden uitgevoerd in drie fasen, die elk eind februari, juli en december van dit jaar worden afgesloten.

Volgens de aankondiging voor het indienen van aanvragen "moeten deze projecten bijdragen aan de werkgelegenheid, de modernisering en veerkracht van de lokale economieën en de diversificatie van de productieve basis van de Algarve".

In deze aankondiging komen "activiteiten in de toeristische sector, de belangrijkste in de regio, niet in aanmerking".

Het Algarve 2030 programma ondersteunt activiteiten die de diversificatie van de regionale productiebasis bevorderen, met betrekking tot de oprichting, uitbreiding of modernisering van bedrijven.

De aankondiging omvat investeringen zoals de aankoop van machines en apparatuur, verbouwingswerken en andere constructies, "zolang ze naar behoren worden gerechtvaardigd door het doel van de operatie".

De CCDR van Algarve haalt gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek aan om uit te leggen dat micro-ondernemingen "het bedrijfsleven domineren" in de regio en ongeveer 96,7% van het totale aantal bedrijven in de Algarve uitmaken.