Na een eerste lesperiode waarin stakingen van leraren en schoolpersoneel opnieuw het dagelijkse leven op veel scholen bepaalden, begint de tweede periode van het schooljaar zonder stakingen in het vooruitzicht.

Drie maanden voor de parlementsverkiezingen hebben de verschillende onderwijsvakbonden hun oor te luisteren gelegd bij de politieke partijen om de verkiezingsprogramma's van de verschillende kandidaten te weten te komen.

Verschillende politieke partijen hebben al voorstellen ingediend om de diensttijd in het parlement terug te krijgen, zoals het geval was bij Bloco de Esquerda, PCP, Livre of PSD, en dit is nu een onderwerp voor verkiezingsprogramma's.

Tot die tijd zal het moeilijk blijven om leraren te vinden om de lege roosters te vullen, vooral in scholen in de regio's Lissabon en Algarve.

De hoge huurprijzen in deze twee gebieden weerhouden veel leraren ervan om vacatures te accepteren, een situatie die de regering ertoe bracht om buitengewone inkomenssteun te creëren.

Dit jaar kunnen leraren die meer dan 70 kilometer van huis wonen, in de regio's Algarve, Lissabon en de Taagvallei, profiteren van een maximale steun van 200 euro per maand.