Van de grootste gemeenten zal Lissabon 4,5% van de belasting terugkrijgen, Porto 1,5%, Gaia 2,5%, Loures 0,25% en Braga 2%.

42 lokale overheden verlaagden het deel van de belasting waarop ze recht zouden hebben en gaven het terug aan hun burgers, terwijl zes het verhoogden en meer reserveerden voor de gemeentekas. Dit zijn cijfers die op het Financieel Portaal staan en het resultaat zijn van de waarden die tot 31 december vorig jaar door de overheidsinstanties aan de Belastingdienst zijn doorgegeven, maar er zijn acht gemeenten waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn.

De opties van de gemeenten zullen van invloed zijn op de uiteindelijke belastingaanslag die in 2024 wordt betaald, wat kan resulteren in een verlaging van de belasting die aan de staat moet worden betaald of een verhoging van de teruggave.

U kunt de gegevens voor uw gemeente raadplegen in de tabel op het portaal voor financiën.