In de eerste negen maanden van dit jaar zijn de directe investeringen vanuit Brazilië in Portugal opnieuw gestegen tot 5,3 miljard euro, een stijging van 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, volgens de laatste officiële gegevens van de Bank van Portugal die beschikbaar zijn gesteld door AICEP - Agentschap voor Investeringen en Buitenlandse Handel van Portugal.

Volgens gegevens van het Braziliaanse Agentschap voor Buitenlandse Handel (Apex-Brasil) heeft 21,6% van het Braziliaanse bedrijfsleven internationaliseringsprocessen in gang gezet sinds 2018.

Uit cijfers van Fundação Dom Cabral blijkt ook dat 45,1% van de internationale Braziliaanse bedrijven in 2022 hun investeringen in het buitenland hebben verhoogd.

Fundação Dom Cabral bestaat al 40 jaar en is een business school die nationale en internationale onderwijsoplossingen biedt, ondersteund door strategische allianties en samenwerkingsovereenkomsten met instellingen in Europa, de Verenigde Staten, China, India, Rusland en Latijns-Amerika.

Voor Francisco Saião Costa is de groeiende wens tot internationalisatie onder Braziliaanse investeerders in de afgelopen jaren te wijten aan de "binnenlandse economische en politieke situatie" in Brazilië en de wens van investeerders om hun vermogen te beschermen en hun portefeuille te diversifiëren door aanwezigheid in andere markten, "om blootstelling aan verschillende economische cycli te vermijden", zei hij.

In deze context beginnen Braziliaanse investeerders naar andere markten te kijken en Portugal komt naar voren als een "natuurlijke optie", maar ook als een "prioriteit", aldus de AICEP afgevaardigde in Brazilië.

In eerste instantie om redenen van historische, culturele, sociale en taalkundige affiniteit.

Bij nader inzien ook "vanwege de concurrentievoordelen" die Portugal biedt en die "zeer gewaardeerd worden door Braziliaanse bedrijven en investeerders - namelijk veiligheid en juridische stabiliteit, hooggekwalificeerd personeel, uitstekende infrastructuur en aantrekkelijke operationele kosten, gecombineerd met een kader van gunstige stimuleringsmaatregelen" voor buitenlandse investeringen, aldus de AICEP afgevaardigde in een schriftelijk antwoord op vragen van Lusa.

Francisco Costa geeft ook toe dat er veel Braziliaanse investeringen zijn in onroerend goed in Portugal, maar benadrukt dat er ook bedrijven zijn die met Braziliaans kapitaal zijn opgericht en banen genereren.

"In duidelijk positieve zin beginnen we tekenen te zien van een mogelijke transformatie in de investeringsmatrix, in een beweging die zich sinds 2020 versterkt. Er is een groeiend aantal Braziliaanse bedrijven, vooral in de technologische dienstverlening, die 'tech hubs', centra voor innovatie of ontwikkeling in Portugal openen, met een relevant niveau van bijbehorende investeringen en met een neiging tot schaalvergroting", verklaarde hij.

Aan de andere kant blijven industriële investeringen door grote Braziliaanse bedrijven "die al sterk aanwezig zijn" in Portugal ook de aandacht trekken, voegde hij eraan toe.

Concluderend dat er een overwicht is van kleine en middelgrote Braziliaanse bedrijven die investeren in Portugal, met bijzondere nadruk op startende bedrijven, zei Francisco Costa echter dat grote Braziliaanse bedrijvengroepen ook beginnen met hun expansie "met een middelgrote aanwezigheid" op de Portugese markt.

Voor hem zijn de sectoren waaraan de Braziliaanse investeerder de voorkeur geeft om zich in Portugal te ontwikkelen technologisch, financieel en machines en apparatuur, omdat "dit de sectoren zijn waar het Braziliaanse aanbod sterker, gestructureerd en ontwikkeld is en zich kan onderscheiden van zijn concurrenten die zich in andere zeer concurrerende markten hebben bewezen".

"De duidelijke interesse van deze investeerders om Portugal als 'testmarkt' te gebruiken om hun internationaliseringsproces voor het Europese continent te valideren is verifieerbaar," concludeerde hij.