"Op elke afzonderlijke verpakking en de buitenverpakking van rooktabaksproducten, met inbegrip van sigaretten, roltabak, waterpijptabak en verwarmde tabaksproducten, voor zover het rooktabaksproducten zijn, moeten gecombineerde gezondheidswaarschuwingen staan, waaronder een van de tekstwaarschuwingen en een bijbehorende kleurenfoto", aldus de wetgeving.

Volgens een overgangsregeling mogen producten die op de markt zijn gebracht vóór de datum waarop deze wet van kracht wordt, worden verkocht totdat ze op zijn, binnen de geldigheidsperiode van de "respectieve speciale stempel".

De president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, heeft begin deze maand het parlementaire decreet afgekondigd dat de richtlijn van de Europese Unie over de intrekking van bepaalde vrijstellingen voor verwarmde tabaksproducten omzet in "strengere normen" voor de preventie en bestrijding van roken.