"Het geval van Portugal illustreert hoe de erkenning van een subcategorie van onafhankelijke werknemers kan zorgen voor toegankelijke sociale bescherming door de sociale bijdragen eerlijker te verdelen tussen de onafhankelijke werknemer en de aanbestedende entiteiten", benadrukt de organisatie onder leiding van Mathias Cormann.

Volgens een rapport van ECO zijn economisch afhankelijke zelfstandigen degenen van wie de activiteit voor minstens 50% verbonden is met één aanbestedende dienst. In deze gevallen is het niet alleen aan de zelfstandige om socialezekerheidsbijdragen te betalen.

Tot 2019 werden alleen degenen die verantwoordelijk waren voor ten minste 80% van het inkomen uit zelfstandige arbeid beschouwd als aanbestedende entiteiten met bijdrageverplichtingen. Op dat moment moesten deze entiteiten 5% belasting betalen op dit inkomen.

Maar het regime van de groene bonnen veranderde op dat moment. Vanaf 50% van de activiteit werd ervan uitgegaan dat er sprake was van economische afhankelijkheid. "Deze daling van 80% naar 50% verhoogt het aantal werknemers dat nu als afhankelijk wordt beschouwd en een werkloosheidsuitkering ontvangt", zoals de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zekerheid, Cláudia Joaquim, benadrukte.

Daarnaast veranderden ook de tarieven die van toepassing waren op aanbestedende entiteiten: ze stegen naar 7% als de entiteit verantwoordelijk is voor 50% tot 80% van het inkomen van de werknemer; of 10% als de entiteit verantwoordelijk is voor meer dan 80% van het inkomen.

Volgens de OESO is de creatie van deze subcategorie van economisch afhankelijke zelfstandigen een "innovatieve strategie" die "effectief" de sociale medebijdrage van werknemers en aanbestedende entiteiten vergemakkelijkt en de dekking van de sociale bescherming voor deze begunstigden versterkt.