Deze documenten worden opgevraagd door makelaars die beweren dat ze ervoor zorgen dat huurcontracten met verhuurders worden nagekomen.

Consumenten melden echter dat deze eis wordt gesteld nog voordat ze huurcontracten hebben ondertekend, zonder dat er een contractuele relatie tussen hen en het vastgoedbedrijf is ontstaan.

In 2018 werd een wetsvoorstel gepubliceerd dat het modelcontract voor vastgoedbemiddeling goedkeurt met algemene contractuele clausules, waaronder de identificatie van het bedrijf, de identificatie van het onroerend goed, de pandrechten en kosten, het contracteringsregime, de betaling, het verkrijgen van documenten die nodig zijn voor de realisatie van het bedrijf, garanties voor de bemiddelingsactiviteit, de looptijd van het contract en de plicht tot samenwerking en verplichtingen van de tweede partij.

Ook volgens dit decreet moet de toekomstige huurder samenwerken met de bemiddelaar bij het verstrekken van alle nuttige informatie. DECO is het er echter niet mee eens dat documenten zoals belastingaangiftes en loonfiches kunnen worden opgevraagd zonder de principes van de General Data Protection Regulation (GDPR) te schenden.

Alle verzamelde gegevens moeten adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is, en moeten gebruikt worden voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, en mogen niet verder verwerkt worden op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Vroegtijdige huurbetalingen

Er zijn steeds meer klachten, zorgen en twijfels over de vroegtijdige betaling van huur en de bedragen van waarborgsommen.

De begrotingswet 2023, die een wijziging van het Burgerlijk Wetboek invoerde, stelt nieuwe regelingen voor deze twee zaken vast. Zo kan, als er een schriftelijke overeenkomst is, de huur voor een periode van maximaal twee maanden vooruit worden betaald en kan de verhuurder de huurder alleen om een borg van maximaal twee huurbedragen vragen.

DECO is tegen het vragen van geld aan de toekomstige huurder om een woning te bezichtigen, omdat dit niet in deze regeling is opgenomen en er ook geen wettelijk kader voor bestaat. De vereniging pleit ervoor om voor dit soort zaken wettelijke oplossingen te ontwikkelen.

Ben je op zoek naar een woning en heb je vragen als deze, neem dan contact op met DECO. Stuur je klacht naar DECO via whatsapp +351 966 449 110 of via het contactformulier en help DECO de bevoegde autoriteiten te wijzen op de noodzaak van betere regelgeving.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins