Deze stimulans is bedoeld om kwalificaties te verbeteren en is van toepassing op zowel Portugese staatsburgers als buitenlandse ingezetenen. De duur van de bonus komt overeen met de respectievelijke studiecycli en biedt steun aan pas afgestudeerden.

Personen die hun academische diploma's vóór 2023 hebben behaald, kunnen ook profiteren van het initiatief, dat zorgt voor een brede dekking binnen de studentengemeenschap.

De bonus is beschikbaar voor alle belastingbetalers onder de 35 jaar die in Portugal wonen en hun bachelor- en/of masterdiploma hebben behaald aan nationale instellingen voor hoger onderwijs. Dit omvat zowel openbare als particuliere instellingen, waarbij de voorziening zich uitstrekt tot academische graden behaald in het buitenland, op voorwaarde dat deze worden erkend in Portugal.

De steun is uitsluitend bestemd voor werknemers in categorie A, afhankelijk werk, en categorie B, zelfstandigen, om een gerichte aanpak te garanderen met gereguleerde belasting- en socialezekerheidsstatussen.

De studenten en personen die in aanmerking komen voor de bonus krijgen een jaarsalaris van €697 voor elk jaar van hun bachelordiploma en €1.500 voor elk jaar van hun masterdiploma. Bovendien is deze bonus niet beperkt tot pas afgestudeerden, zij die hun diploma hebben behaald vóór 2023 kunnen aanspraak maken op de steun, op voorwaarde dat het aantal jaren na het behalen van het academische diploma korter is dan de duur van de studiecyclus.

Dit beleid werd op 29 november geformaliseerd door de Ministerraad, die een wetsdecreet goedkeurde dat een salarispremie creëert voor jonge mensen die hoger onderwijs afronden in Portugal. Dit nieuwe beleid is vooral belangrijk omdat het land een groeiend aantal internationale studenten blijft aantrekken.

Recente statistieken van het Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Wetenschap onthulden een recordaantal inschrijvingen van 446.028 studenten in het academisch jaar 2022/23, een stijging van drie procent ten opzichte van het voorgaande jaar.