Het gemeenteraadslid dat verantwoordelijk is voor vervoer bij de gemeenteraad van Coimbra, Ana Bastos, verklaarde dat IP de technische haalbaarheid heeft bevestigd van de door de gemeente voorgestelde aanpassingen aan de hogesnelheidsroute, waardoor Quinta das Cunhas, een klein stadje in de gemeente, volledig onteigend kan worden in het kader van de hogesnelheidstrein.

De bevestiging van deze technische haalbaarheid voorziet de gemeenteraad van Coimbra nu "van technische elementen om de toekomstige concessiehouder te kunnen vragen om het tracé aan te passen", legde het gemeenteraadslid uit.

"Met deze aanpassing van de lay-out is het mogelijk om alle gebouwen in Quinta das Cunhas te sparen, waardoor de herinneringen en de identiteit van de plaats bewaard blijven, terwijl verbeteringen worden gewaarborgd, met een vermindering van het aantal sloopwerkzaamheden in de gemeente Condeixa-a-Nova", benadrukte Ana Bastos.

Volgens het gemeenteraadslid maakt de aanpassing het ook mogelijk om de sloop van drie andere huizen in Reveles te voorkomen, "waarvan er één net gebouwd is".

Hoewel dit proces nog niet is afgerond - het hangt af van de wil van de toekomstige concessiehouder -, vertelde het gemeenteraadslid aan het agentschap Lusa dat ze er "veel vertrouwen" in heeft dat de voorgestelde aanpassingen, met verzekerde technische haalbaarheid, kunnen worden gevolgd in het project.

De burgemeester van Coimbra, José Manuel Silva, verwelkomde de mogelijkheid om Quinta das Cunhas te redden en benadrukte dat de gemeente alles zal doen "ter verdediging van haar inwoners".