"Het Gemeentelijk Wetboek Onroerende Zaken, goedgekeurd bij Wetsbesluit nr. 287/2003, van 12 november, bepaalt in de artikelen 38 en 39 dat een van de objectieve elementen die zijn geïntegreerd in de berekeningsformule van het taxatiesysteem voor stedelijke gebouwen de gemiddelde bouwwaarde per vierkante meter is. Deze verordening handhaaft de waarden die worden toegepast in het jaar 2023".

De prijs per vierkante meter voor IMI-doeleinden en voor de belastingaanslag op onroerend goed is in 2023 met € 25 gestegen tot € 665.

Het gaat om de gemiddelde bouwwaarde per vierkante meter, die in 2023 is vastgesteld op 532 euro, vermeerderd met 25%, zoals bepaald in de gemeentelijke vastgoedbelastingcode (CIMI).

Daarom, en rekening houdend met de CIMI-formule, bedraagt de gebruikte waarde 665 euro, de hoogste waarde sinds 2003, het jaar waarin het IMI de gemeentelijke bijdrage verving.

De prijs per vierkante meter van het gebouw is een van de elementen die deel uitmaken van de berekeningsformule voor het waarderingssysteem voor stedelijke gebouwen en, bijgevolg, de bepaling van hun fiscale actiefwaarde (VTP), waarop het IMI-tarief wordt toegepast.

De prijs per vierkante meter bebouwing wordt jaarlijks vastgesteld bij regeringsbesluit, na een voorstel van de Nationale Commissie voor de beoordeling van stedelijke gebouwen (CNAPU).