De nieuwe regels, die zijn opgenomen in Richtlijn (EU) 2021/2118 en uiterlijk op 23 december 2023 hadden moeten zijn omgezet, verduidelijken de reikwijdte van de bescherming van slachtoffers, vergemakkelijken de controle op de verplichte autoverzekering en creëren een compensatiemechanisme in geval van insolventie van de verantwoordelijke verzekeraar.

De richtlijn maakt het volgens een verklaring ook makkelijker voor polishouders om van verzekeraar te veranderen en zorgt voor een gelijke en niet-discriminerende behandeling van schadeaangiften.

Naast Portugal hebben 16 andere lidstaten kennisgevingsbrieven ontvangen, met een termijn van twee maanden om te melden dat zij de richtlijn hebben omgezet.