"De gevolgen van de droogte waren gedurende vele maanden werkelijk desastreus en werden alleen verzacht door de recente herfst-/winterregens. De droogte heeft de meeste culturen en regio's getroffen, en doet dat in werkelijkheid nog steeds, maar de gevolgen waren ernstiger in het zuiden van het land, waar minder regen is gevallen, vooral in de Algarve, met een crisissituatie die nu zeer zichtbaar is", aldus algemeen secretaris van CAP, Luís Mira, in een reactie aan Lusa.

Op het spel staat de huidige cultuur, het overleven van producenten en planten, zei hij, eraan toevoegend dat in Alentejo, zelfs met het "Alqueva effect", de situatie kritiek is, met het ontbreken van weilanden en watervoorzieningen voor de dieren.

De daling van de productie gaat gepaard met een stijging van de invoer en de prijzen, als gevolg van factoren zoals hogere transportkosten.

Maar aangezien Portugal deel uitmaakt van de Europese markt, is een tekort of schaarste aan agrovoedingsproducten "hoogst onwaarschijnlijk".

De regering kondigde een reeks maatregelen aan om de droogte in de Algarve en Alentejo te bestrijden, zoals het verminderen van de stedelijke consumptie in de regio met 15% ten opzichte van vorig jaar.

Met betrekking tot de landbouwvoorziening is een verlaging van 50% gepland van het volume dat bestemd is voor irrigatie in de Sotavento hydro-agrarische perimeter, een verlaging van ongeveer 40% van het volume dat gebruikt wordt voor irrigatie uit het Funcho reservoir en een verlaging van 15% van de onttrekking van ondergronds water voor irrigatie.

"In een scenario van absolute nood, waarin we te maken hebben met een situatie die hoge economische en sociale kosten met zich meebrengt voor de regio's in kwestie, zijn de aangekondigde maatregelen in de eerste plaats onrechtvaardig voor de boeren, omdat ze niet proportioneel of rechtvaardig zijn en ons overleveren aan de genade van een volledig faillissement", verklaarde Luís Mira.

CAP herinnerde eraan dat veel banen en de levensvatbaarheid van verschillende bedrijven op het spel staan en benadrukte de noodzaak van een specifiek steunplan voor bedrijven die zonder inkomen komen te zitten.

Voor de confederatie zijn de maatregelen nog steeds ontoereikend als het gaat om het bestrijden van de gevolgen van de droogte, omdat ze niet meer zijn dan "palliatieve zorg".

Hij benadrukte dan ook dat de regering, "ook al heeft ze de touwtjes in handen [...], niet werkeloos mag toezien en de gebruikelijke inertie aan de dag moet leggen".

Naast steun voor boeren, die speciale en noodmaatregelen moet omvatten, zoals vereenvoudigde 'lay-off', vraagt het GLB om het reactiveren van gemeentelijke waterputten en het vereenvoudigen van procedures voor het openen van nieuwe waterputten.

Aan de andere kant is het noodzakelijk om de ecologische stromen te herzien en structurele maatregelen te nemen voor het beheer en de opslag van waterbronnen.

"Het is noodzakelijk om te investeren in de modernisering van de bestaande hydraulische infrastructuur, zodat er zo min mogelijk water verloren gaat, en het is noodzakelijk om te investeren in nieuwe waterwegen en distributiekanalen die, naast een efficiënte wateropslag, het mogelijk maken om water van punten met een overvloed naar punten met een tekort te brengen", merkte hij op.

Ondanks het feit dat CAP zich ervan bewust is dat het implementeren van deze investeringen tijd en veel geld zal kosten, verzekerde CAP dat deze keuzes vandaag gemaakt moeten worden, omdat de droogtesituatie zal verergeren.

"Voor veel boeren zal het helaas te laat zijn", concludeerde hij.