"Er zijn nog steeds heel weinig inclusieve speelplaatsen voor kinderen met een handicap, wat leidt tot duidelijke discriminatie: kinderen met een handicap wordt het recht ontzegd om in speelplaatsen te spelen, zodat ze uiteindelijk moeten toekijken hoe andere kinderen spelen", aldus het raadslid van het Linkse Blok (BE), dat het voorstel heeft ondertekend.

In een openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders werd het voorstel van BE unaniem aangenomen om de raad de mogelijkheid te geven om samen met de parochieraden een beoordeling uit te voeren van de omstandigheden van de speeltuinen, waaronder de toegankelijkheid van het park en de speeltoestellen.

Een ander punt van het voorstel bepaalt "een schema, in overleg met de parochieraden, dat de aanpassing van speelplaatsen aan kinderen met een handicap" en de aanpassing van de omgeving van speelplaatsen aan mensen met een handicap, namelijk door middel van gereserveerde parkeerplaats, verlaagde vloer en adequate bestrating.

In de kern van het BE-voorstel besloot het college van burgemeester en wethouders unaniem om de gemeentelijke prijs "Mensenrechten voor kinderen en jongeren" nieuw leven in te blazen, ter ondersteuning en onderscheiding van de beste projecten die crèches (kinderdagverblijven), kleuterscholen en lagere en middelbare scholen ontwikkelen in het kader van de toepassing van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

"In de huidige wereld, waar regionale conflicten en oorlogen toenemen, waar de mensenrechten in verschillende delen van de wereld niet worden gerespecteerd, is de viering van de mensenrechten van fundamenteel belang. Zeker nu racistische, xenofobe en vrouwenhatende stemmen steeds vaker het publieke debat beheersen", benadrukte de BE.

De uitvoerende macht keurde ook unaniem een voorstel goed van het raadslid voor Cultuur, Diogo Moura (CDS-PP), voor de samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van het netwerk van openbare bibliotheken in het grootstedelijk gebied van Lissabon (AML), waardoor de gemeente "toegang krijgt tot 586 duizend euro uit het PRR [herstel- en veerkrachtplan]", de toewijzing van 126 computers voor openbaar gebruik in de 18 bibliotheken van de stad en het uitlenen van boeken tussen AML-bibliotheken.

Het voorstel van het raadslid voor Cultuur maakte het ook mogelijk om de procedure te starten voor het opstellen van het Algemeen Reglement van het Bibliotheeknetwerk in Lissabon, aangezien het huidige reglement dateert uit 1931, "dus is het noodzakelijk om een reeks passende regels op te stellen voor de toegang tot de geleverde diensten, de bescherming van persoonsgegevens, de duurzaamheidseisen van onze samenleving, samen met de noodzakelijke actualisering van taal en andere inhoud".

De kamer keurde ook de aanvaarding goed, zonder compensatie voor de gemeente, van de donatie van verschillende stukken om de collectie van het MUDE museum te integreren, dat "aan het einde van het tweede kwartaal zal openen", zei raadslid Diogo Moura.