Een rapport van Sapo news legt uit hoe je dit moet doen. Ten eerste, om toegang te krijgen tot Portal das Finanças en e-Fatura, vraag je een individueel wachtwoord aan (als je er nog geen hebt) voor jezelf, je kinderen of andere familieleden. Het wachtwoord wordt binnen 5 dagen naar uw belastingadres gestuurd. Als het wachtwoord al is verlopen, wordt de wijziging automatisch en onmiddellijk doorgevoerd op het portaal.

Ga op de homepage van e-Fatura naar het menu "IRS aftrekbare kosten". Klik vervolgens op de groene knop "Consument" en voer het wachtwoord in dat je van de belastingdienst hebt ontvangen.

Op het scherm zie je per sector het bedrag dat je al hebt opgebouwd met de uitgaven die bij je fiscaal nummer horen. Als je al €250 hebt verzameld in Algemene gezinsuitgaven, betekent dit dat je de maximale aftrek in deze categorie hebt bereikt en dat je je gedurende het jaar geen zorgen meer hoeft te maken over supermarktrekeningen, telecom of andere uitgaven die niet in de categorieën gezondheid, onderwijs, huishouden en huisvesting passen.

Als het portaal aangeeft dat je openstaande facturen hebt, klik dan op de knop "Factuurgegevens aanvullen". Je zult uitgaven vinden die zijn ingevoerd door handelaren die meerdere activiteiten hebben, waardoor de belastingdienst vraagt op welke sector elke uitgave betrekking heeft. Als je de naam van de vestiging niet herkent of je de uitgaven op de aangegeven datum niet herinnert, zoek dan naar de factuur van het ontvangstbewijs.

Je kunt ook proberen de bedrijfsnaam of het adres van het bedrijf op te zoeken op google. Als je een fout maakt met de sector, of als je een factuur ziet die bij de verkeerde sector hoort, kun je deze selecteren en op "Wijzigen" klikken.

Als het portaal je waarschuwt voor facturen die gezondheidskosten bevatten die onder het standaardtarief van de btw vallen zonder voorschrift, klik dan op "Voorschrift koppelen" en controleer de vermelde kosten. Als je een voorschrift hebt dat een van deze kosten rechtvaardigt, zeg dan "Ja" in het antwoord op de vraag "Heb ik een voorschrift". Aangezien het mogelijk is dat de kosten andere aankopen omvatten naast de voorgeschreven geneesmiddelen, geef dan het bedrag aan dat door het recept wordt gedekt.

Gezondheid

De belastingdienst houdt rekening met 15 procent van alle uitgaven voor gezondheidszorg, ongeacht of ze zijn vrijgesteld van btw, tot een limiet van 1.000 euro.

Afgezien van gebruikerskosten en zorgverzekeringspremies, die alleen tussen 26 februari en 15 maart in e-Fatura worden ingevoerd, kun je verwachten dat sommige van je zorgkosten in de juiste categorie op het portaal worden ingevoerd. Als je er echter één herkent tussen je openstaande facturen, klik dan gewoon op het symbool dat bij de ziektekosten hoort om deze te valideren.

Als je producten hebt gekocht met een btw-tarief van 23 procent, zoals een crème, is het waarschijnlijk dat de factuur op het portaal wordt weergegeven als "in behandeling". In dat geval moet je naar e-Fatura gaan en aangeven of je een recept hebt en wat het bedrag van de uitgave is. Ziektekosten voor producten die tegen 23 procent worden belast, zijn bij de belastingdienst alleen aftrekbaar als ze zijn voorgeschreven door een arts.

Onderwijs

In de aangifte inkomstenbelasting houdt de belastingdienst rekening met 30 procent van de onderwijskosten, tot een maximum van 800 euro. Om deze aftrekposten optimaal te benutten, moet je al je bonnetjes bewaren en e-Fatura tot je beste vriend maken. Vergeet niet dat de belastingdienst er automatisch rekening mee houdt dat getrouwde stellen hun aangifte voor de inkomstenbelasting apart indienen. Als je kinderen hebt met schoolkosten, moet je, voordat je je belastingaangifte indient en op tijd, simuleren of het voordeliger is om dit samen of apart te doen.

Schoolboeken die in winkels worden gekocht, worden door de belastingdienst niet automatisch erkend als onderwijskosten. Het advies van Sapo news is om de factuur voor schoolboeken apart van andere aankopen op te vragen. Dit maakt het gemakkelijker om deze uitgave in e-Fatura te identificeren en correct te classificeren.

Schoolmaaltijden worden geclassificeerd als onderwijskosten. Schoolmaterialen, met name materialen die specifiek zijn voor bepaalde vakken, zoals muziekinstrumenten, vallen niet in deze categorie, omdat ze worden belast tegen 23 procent. Ze kunnen alleen worden opgenomen in de algemene gezinsuitgaven.

Collegegeld betaald aan Portugese universiteiten zal pas vanaf 26 februari zichtbaar zijn op e-Fatura. Op die datum verschijnen ze samen met andere kosten zoals hypotheekrente en gebruikerskosten.

Hoe weet ik of schoolkosten worden afgetrokken?

De eenvoudigste manier is om naar e-Fatura te gaan met het fiscaal nummer en wachtwoord van de student. Raadpleeg en valideer de uitgaven die namens je kinderen zijn ingevoerd, zoals de betaling van crèches, kleuterscholen, scholen en andere educatieve diensten, evenals de kosten van schoolboeken.

  • Onderwijs- en scholingsuitgaven voor diensten die zijn vrijgesteld van btw of voor goederen die zijn belast met 6 procent, worden in aanmerking genomen. Je kunt als onderwijskosten aftrekken
  • Inschrijfgeld, lesgeld en maandelijkse kosten voor kleuterscholen of soortgelijke instellingen en scholen (zelfs als het gaat om masteropleidingen), openbaar of privé, op voorwaarde dat ze deel uitmaken van het nationale onderwijssysteem.
  • Kinderverzorgsters die een groene bon afgeven of in dienst zijn van kinderdagverblijven of soortgelijke instellingen;
  • Schoolboeken;
  • Kosten voor taal-, muziek-, zang- of theateronderwijs, zelfs als dit buiten het normale schoolprogramma valt, in een instelling die erkend is en geïntegreerd is in het nationale onderwijssysteem en op voorwaarde dat de activiteitensector (CAE) deel uitmaakt van de onderwijssector;
  • Bijles op elk onderwijsniveau met een betalingsbewijs van de bijlesgever;
  • Huisvesting voor studenten die meer dan 50 kilometer wonen van de onderwijsinstelling die ze bezoeken.
  • Onderwijsorganisaties die geen facturen uitreiken omdat ze zijn vrijgesteld van deze verplichting (zoals openbare scholen) moeten het door de consument betaalde bedrag doorgeven aan de Belastingdienst.

Huisvesting en btw

Alleen de rente die tot 2023 wordt betaald op kredietovereenkomsten voor eigen en permanente huisvesting kan worden aangemerkt als huisvestingskosten. Dit voordeel kan echter alleen worden genoten door degenen die de lening vóór 31 december 2011 hebben afgesloten. In deze gevallen kun je 15 procent van de rente aftrekken, met een limiet van 296 euro.

Deze categorie geldt ook voor huur. Huurders kunnen 15 procent van het bedrag aftrekken, met een maximum van 600 euro. Het contract moet echter worden aangemeld bij de belastingdienst en de verhuurder moet aan bepaalde verplichtingen voldoen. Als hij jonger is dan 65 jaar, moet hij elektronisch ontvangstbewijzen afgeven en elk jaar voor 31 januari (ook elektronisch) een verklaring indienen met alle huur die in het voorgaande jaar is betaald. Met deze gegevens wordt de aftrek automatisch toegekend.

Als er geen mededeling is gedaan door de verhuurder, kan de huurder alle huur handmatig opnemen in de belastingaangifte, in bijlage H. Het is echter waarschijnlijk dat jullie beiden door de Belastingdienst zullen worden aangesproken om te bewijzen wat jullie hebben opgegeven.

Je kunt alleen de kosten aftrekken die je gedurende het jaar maakt voor de gemeenschappelijke diensten die bij het condominium horen, zoals elektriciteit en water, als het huis verhuurd is.

Verpleeghuizen

Voor IRS-doeleinden worden uitgaven van de belastingbetaler en hun echtgeno(o)t(e), ongeacht de hoogte van hun inkomen, met betrekking tot thuiszorg, verpleeghuizen en instellingen voor ouderen geaccepteerd.

De belastingdienst accepteert ook uitgaven, maar alleen voor tehuizen, instellingen voor ouderen en woningen voor mensen met een handicap, voor ouders, grootouders, ooms, broers en zussen of personen ten laste, zolang ze niet meer verdienen dan het minimumloon dat geldt in het jaar waarop de belasting betrekking heeft (760 euro in 2023).

Elke belastingbetaler kan deze aftrek maar één keer per jaar gebruiken. Als er bijvoorbeeld meerdere kinderen zijn, kan slechts één van hen de kosten declareren die ze samen met hun vader of moeder hebben gemaakt. Je kunt 25 procent van de betaalde bedragen aftrekken, met een limiet van 403,75 euro.

Kosten van vergoedingen voor huishoudelijk werk

Vijf procent van de jaarlijkse kosten van de vergoeding die wordt betaald in ruil voor huishoudelijk werk kunnen nu worden afgetrokken van de belastingfactuur, tot een limiet van 200 euro, en dit bedrag wordt nu opgenomen in de algemene limiet voor aftrekposten van de belastingfactuur.

Wijzigingen in bijlage H

Uitgaven die eind maart nog niet in e-Fatura zijn verschenen, kunnen handmatig worden ingevuld in vak 6C van bijlage H bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Als je echter de uitgaven in een van de categorieën (gezondheid, onderwijs/opleiding, huisvesting of woningen) in bijlage H wijzigt, kan het systeem de waarden in alle andere categorieën negeren, inclusief de categorieën die niet hoefden te worden gecorrigeerd. Met andere woorden, alles wat je in het systeem hebt gevalideerd, wordt mogelijk niet meer in aanmerking genomen voor IRS-doeleinden als je niet op dit detail let. Zorg er daarom voor dat alle waarden zijn ingevoerd zodra de handmatige correctie is geactiveerd.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins