Een veel voorkomende vraag is of het is toegestaan om op een doorgetrokken streep te stappen om fietsers in te halen. Postal onderzoekt deze vraag aan de hand van informatie van Razão Automóvel, waarin wordt gekeken naar wat de verkeersregels zeggen over deze situatie en of er uitzonderingen zijn.


De verkeersregels en doorgetrokken strepen

Artikel 146 van de Highway Code, paragraaf o), is duidelijk over deze kwestie. Elke overgang of omloop zonder rekening te houden met een ononderbroken lijn die de verkeersrichtingen afbakent, wordt beschouwd als een overtreding en wordt als zeer ernstig geclassificeerd.

Er zijn geen specifieke uitzonderingen die het toestaan om op de doorgetrokken streep te rijden om fietsers in te halen. Volgens de wet is het inhalen van fietsers op een doorgetrokken streep dus verboden.

Minimale afstand en snelheidsvermindering

De verkeerswet bepaalt in artikel 38, lid 2, sub e), dat de bestuurder bij het inhalen van fietsers of het passeren van voetgangers die op de vluchtstrook rijden c.q. lopen, een zijdelingse afstand van minimaal 1,5 meter moet aanhouden en vaart moet minderen. Deze regel is bedoeld om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen.

Uitzonderingen buiten Portugal

Het is belangrijk om te weten dat er in sommige landen uitzonderingen zijn op deze regel. In Spanje mogen automobilisten bijvoorbeeld fietsers op een doorgetrokken streep inhalen, zolang dit geen gevaar oplevert voor een van de betrokken partijen.

Voorstellen voor verandering

De Portugese wielerbond heeft al wijzigingen voorgesteld in de verkeersregels, waaronder de herziening van artikel 38. Deze voorstellen zijn bedoeld om automobilisten toe te staan fietsers in te halen op een doorgetrokken streep, zolang het veilig is om dit te doen. In afwachting van wetswijzigingen is het echter belangrijk om de bestaande regels in Portugal te respecteren.

Gevolgen van het overschrijden van een doorgetrokken streep

Het inhalen van een doorgetrokken streep terwijl dat niet is toegestaan, wordt beschouwd als een zeer ernstige overtreding. Als je hierop wordt betrapt, kun je een boete krijgen tussen 120 en 600 euro en verlies je vier punten op je rijbewijs.

Op dit moment is het in Portugal niet toegestaan om fietsers op een doorgetrokken streep in te halen. Het is essentieel om deze regel te respecteren en ervoor te zorgen dat het inhalen veilig en binnen de wettelijke grenzen gebeurt. Houd in gedachten dat de veiligheid van alle weggebruikers de hoogste prioriteit moet hebben.