Hij werd rond 200 geboren.

Zijn pausdom begon op 10 januari 236.

Het pausdom van Fabianus eindigde op 20 januari 250 met zijn dood.

Cornelius volgde Fabianus op als paus van de Kerk en zou ook een martelaarsheilige worden.

Een populaire legende beweert dat Fabianus zowel Filippus de Arabier als diens zoon doopte. Hoewel er geen gegevens zijn die aantonen dat dit waar is, was Filippus de enige die de lichamen van Hippolytus en Pontius naar Rome kon terugbrengen. Hij was de Heilige Roomse Keizer tot 249 en vernoemd naar de Arabische regio waar hij geboren was.

De Oosters-Orthodoxe Kerk, de Oosters-Orthodoxe Kerk en de Katholieke Kerk erkennen Fabianus allemaal als heilige.

Credits: PA; Auteur: PA;

Volgelingen van het Koptische christendom vieren zijn feestdag op zowel 7 als 11 augustus. Terwijl de Orthodoxe Kerk zijn feestdag op 5 augustus viert, erkent de Katholieke Kerk hem op 20 januari, zijn sterfdag.

Eusebius, een vroege biograaf van de kerk, beweerde dat Fabianus geen religieuze ervaring had voordat hij paus werd. In zijn boek staat dat Fabianus voor de verkiezing naar Rome kwam omdat hij zich zorgen maakte over wie de Kerk zou leiden.

De Kerk koos het kerkhof van Calixtus als laatste rustplaats voor de paus vanwege de tijd die hij besteedde aan de wederopbouw. Je kunt nog steeds een kleine steen met zijn naam erop zien die de plek markeert.