Het vereenvoudigen van de bouw en vergunningen voor nieuwe gebouwen is ongetwijfeld een positieve stap, maar zoals het gezegde luidt, "het paard achter de wagen spannen" kan risico's met zich meebrengen. Het ontbreken van een woonvergunning doet vragen rijzen over de zekerheid van de koper dat deze uiteindelijk zal worden verkregen. Terwijl het de vastgoedtransacties stroomlijnt, introduceert het een kwetsbaarheid in termen van toegang tot krediet, waardoor het een paradox is die zorgvuldige aandacht vereist, vooral van professionals uit de sector.

Deze ontwikkeling zet ook aan tot nadenken over het beroep van vastgoedbemiddelaar, dat het vertrouwen van de Portugese samenleving moet herwinnen. Dit is van cruciaal belang om transacties tussen particulieren, die vaak geen expertise op dit gebied hebben en daardoor aan risico's worden blootgesteld, te beperken. Zonder een woonvergunning is er geen manier om de legaliteit van kenmerken zoals een tent, een bijgebouw of zelfs een garage en balkon te verifiëren, waardoor dieven en fraudeurs de kans krijgen om mensen te misleiden die hard hebben gewerkt om hun huis te kopen.


Dus, is het "Simplex", echt eenvoudig of complex?

Naar mijn mening is de vereenvoudiging van de vergunningverlening een uitstekende kans die zorgvuldig moet worden beheerd, waarbij kortere wegen ten koste van de legaliteit moeten worden vermeden. Als deze maatregel goed wordt geïmplementeerd en door alle belanghebbenden in de sector wordt omarmd, kan hij positieve veranderingen teweegbrengen en de bureaucratie die corruptie in de hand werkt, aanzienlijk verminderen. Ongeacht de politieke opvattingen is het een maatregel die steun verdient.

Er is ook de vraag of de afschaffing van de bouwvergunning en de prevalentie van voorafgaande kennisgeving, een mechanisme dat al vele jaren bestaat maar zelden wordt gebruikt, een uitdaging zal vormen voor ontwikkelaars met banken en andere entiteiten.

Naar mijn mening is het cruciaal om ons te richten op de positieve aspecten in plaats van de negatieve, aangezien vereenvoudiging en snelheid een positief effect kunnen hebben op de huizenprijzen ten gunste van de consument. Het is echter essentieel om te erkennen dat mogelijke hiaten in de rechtszekerheid een negatieve factor kunnen zijn die van invloed is op onroerend goed en de bouw van meer betaalbare woningen. Initiatiefnemers zullen het volledige risico van de onderneming dragen, wat voorheen niet het geval was, aangezien het stedelijk risico werd gedeeld tussen de gemeenteraad en de ontwikkelaar met de steun van hun architect. Deze situatie kan promoters terughoudender maken om projecten te lanceren, door de verzekeringskosten te introduceren, aangezien een slecht uitgevoerd project dat niet aan de wettelijke vereisten voldoet, te maken kan krijgen met embargo's, waar niemand bij gebaat is, ook de promotor niet. Dit lijkt niet in het belang van degenen die de huizen van morgen bouwen.


Author

Paulo Lopes is a multi-talent Portuguese citizen who made his Master of Economics in Switzerland and studied law at Lusófona in Lisbon - CEO of Casaiberia in Lisbon and Algarve.

Paulo Lopes