Volgens een rapport van Lusa is de gemiddelde maandelijkse beloning die wordt opgegeven voor afhankelijk werk gestegen van 1.365 euro in 2022 naar 1.463 euro in 2023, een bruto stijging van 98 euro.

De aanpassing van het nationale minimumloon zal hebben bijgedragen aan de jaarlijkse variatie, die in 2023 met 55 euro (7,8%) is gestegen tot 760 euro (momenteel bedraagt het nationale minimumloon 820 euro).

De stijging was ook hoger dan de gemiddelde inflatie voor 2023, van 4,3%, gemeten door het Nationaal Instituut voor de Statistiek(INE).

De inkomsten uit bijdragen stegen in 2023 met 12,5% ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 25.107,7 miljoen euro, "als gevolg van de stijging van het gemiddelde salaris (met 7,2%) en de groei van de werkgelegenheid (met 5%)", benadrukt Ana Mendes Godinho.