Dit was echter niet genoeg om de gemiddelde inflatie van 4,3% in 2023 te compenseren, volgens de rekeningen van ECO op basis van gegevens gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

Volgens ECO verloor het gemiddelde nettoloon, zelfs met een stijging van 30 euro, na kortingen op de sociale zekerheid en de IRS bronbelasting, 13,47 euro door de impact van de stijgende prijzen. Om dit effect te neutraliseren, moest het gemiddelde maandsalaris met 43,47 euro stijgen tot 1.054,47 euro.

Vorig jaar verklaarde de minister van Arbeid, Ana Mendes Godinho, verschillende keren dat de lonen met ongeveer 8% stegen, voornamelijk door de verhoging van het minimumloon met 7,8%, van 705 euro naar 760 euro. De minister gebruikte echter de brutowaarde, zonder sociale premies en IRS-kortingen. Met andere woorden, als je de nettowaarde analyseert, laat INE een veel bescheidener stijging van het gemiddelde salaris zien.

Rekening houdend met de statistische reeks van het INE, die teruggaat tot 2011, vertegenwoordigt het gemiddelde salaris van 1.043 euro dat vorig jaar in Portugal werd gehanteerd een stijging van 232 euro of 28% ten opzichte van het gemiddelde salaris in het eerste jaar van de Trojka, dat 811 euro bedroeg.