"De versneller Portugal-Kaapverdië is het enige programma dat is uitgekozen voor de Sociale Top 2025 dat een Noord-Zuid-samenwerkingsprogramma is", kondigde de minister aan.

Ana Mendes Godinho nam deel aan een sessie van de Commissie voor Sociale Ontwikkeling van de Verenigde Naties, met als doel "actief deel te nemen aan het opbouwen van het pad naar de Sociale Top van 2025", met een focus op sociale investeringen.

"Portugal heeft actief deelgenomen, namelijk door getuige te zijn van de investeringen op sociaal gebied tijdens de Sociale Top die plaatsvond tijdens het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie, en ook van de projecten die daaruit voortkwamen, zoals het gratis maken van kinderdagverblijven, met als doel prioriteit te geven aan kinderen als doorslaggevend element in de strijd tegen armoede", legde ze uit.

Eind januari ondertekenden Kaapverdië en Portugal een aanvraag bij de Verenigde Naties ter ondersteuning van een professioneel trainingsprogramma, dat vier miljoen euro zal kosten over twee jaar, voor 2.000 mensen.

Het initiatief wordt geregisseerd door de VN voor actie "in antwoord op grote uitdagingen", in dit geval, "mobiliteit van werknemers, migratie, opleiding en ontwikkeling", zei de minister.

Volgens de ambtenaar richt de in december aangekondigde kwalificatie zich op gebieden "die van essentieel belang zijn voor Kaapverdië en Portugal", uitgaande van de basis die de archipel biedt en die menselijk kapitaal vormen voor het land, en die verenigbaar is met de belangen van Portugese bedrijven.

Ana Mendes Godinho beschouwt deze gezamenlijke inspanning als "een voorbeeld van wat Noord-Zuidrelaties kunnen zijn", met name op het gebied van migratie, samenwerking en investeringen in kwalificaties voor human resources.

"In partnerschap met de Internationale Arbeidsorganisatie willen we het pad uitstippelen voor de bouw van de versneller Portugal-Kaapverdië, voor kwalificaties op het gebied van opleiding en als voorbeeld van wat samenwerking moet en kan zijn", versterkte ze.