De Europese Centrale Bank (ECB) heeft experimentele statistieken gepubliceerd over de Distributional Wealth Accounts (DWA) om elk kwartaal actuele informatie te verschaffen over de verdeling van huishoudens die consistent is met de nationale rekeningen. De nieuwe gegevens zijn ontwikkeld ter ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB voor 2021, dat een systematische beoordeling van de wisselwerking tussen inkomens- en vermogensverdeling beoogt.

De DWA verschaft gegevens over nettovermogen, totale activa, passiva en hun componenten. Huishoudens worden uitgesplitst in de bovenste vijf decielen van nettovermogen, vergeleken met de onderste 50 procent, evenals naar werkgelegenheid en huisvestingsstatus.

Top 15 Europese landen met het hoogste nettovermogen van huishoudens:

1. Luxemburg - €740.000

2. Malta - €334.000

3. Ierland - €316.000

4. Cyprus - € 298.000

5. België - €277.000

6. Nederland - €229 duizend

7. Spanje - €197 duizend

8. Frankrijk - €185.000

9. Italië - €161.000

10. Slovenië - €154.000

11. Oostenrijk - €154.000

12. Finland - €134 duizend

13. Portugal - €127 duizend

14. Slowakije - €116 duizend

15. Duitsland - €106.000

De statistieken onthulden ook het nettovermogen van huishoudens in de eurozone, met een gemiddelde van €151k. In de afgelopen vijf jaar werd in de nationale rekeningen een aanzienlijke stijging van het nettovermogen van huishoudens in de eurozone waargenomen, met ongeveer €13,7 biljoen, die gepaard ging met een lichte afname van de ongelijkheid, deels doordat huiseigenaren, die meer dan 60 procent van de bevolking uitmaken, profiteerden van de gestegen huizenprijzen.


Author

A journalist that’s always eager to learn about new things. With a passion for travel, adventure and writing about this diverse world of ours.

“Wisdom begins in wonder” -  Socrates

Kate Sreenarong