De Portugese economie zou gemiddeld tussen de 3,1% en 3,8% moeten groeien om tot de bovenste helft van de rijkste landen in de Europese Unie te behoren, concludeert een studie van de economische faculteit van de Universiteit van Porto. Om dat tempo te halen zijn structurele hervormingen nodig die het BBP stimuleren, stellen de auteurs. Als het beleid niet verandert, zal Portugal nog verder zakken op de ranglijst en naar de 25e plaats zakken, volgens een rapport van ECO.

In de studie van het Bureau voor Economische, Bedrijfs- en Openbare Beleidsstudies (G3E2P) van de Faculteit Economie van de Universiteit van Porto (FEP) wordt gepleit voor het gebruik van het eenvoudige groeigemiddelde van de landen van de Europese Unie (EU) - of, indien hoger, de mediaan - "als een nieuwe strategische basisreferentie die moet worden overwonnen en die een primordiale structurele hervorming vormt".

Het gebruik van het eenvoudige gemiddelde wordt gerechtvaardigd door het feit dat de groei van het blok van 27, als geheel, grotendeels het hoge gewicht van de drie grootste economieën (Duitsland, Frankrijk en Italië) weerspiegelt, "die lange tijd een van de minder dynamische zijn geweest." Dit vermindert de groei van de EU en nog meer van de Eurozone, de laatste vaak gebruikt als referentie door de Bank van Portugal.

Hogere levensstandaard

"Om zo snel mogelijk een hogere levensstandaard en een hogere bevolkingsomvang te bereiken, is een ambitieus en consistent beleid nodig op het gebied van economische groei, wat impliceert dat we vanaf het begin een benchmark moeten kiezen met een ambitieuze en passende groeidynamiek om onszelf mee te vergelijken", verdedigen de economen Nuno Torres en Óscar Afonso, auteurs van de studie die deel uitmaakt van het tweede hoofdstuk van de publicatie Economy and companies: trends, perspectives and proposals. De laatste is directeur van het FEP en werkte mee aan de voorbereiding van het economische programma van de PSD.

Door deze benchmark aan te nemen, zou Portugal op de lange termijn niet alleen het eenvoudige gemiddelde van het blok kunnen bereiken, maar ook de helft van de landen met de hoogste levensstandaard in 2033, op de 13e plaats. Momenteel staat het land op de 20e plaats.

Om dat te bereiken is een jaarlijkse economische groei nodig van tussen de 1,4 en 1,5 procentpunt boven het gewone gemiddelde van de EU-landen in de komende tien jaar, uitgaande van projecties voor de ontwikkeling van het potentiële bbp uit het Aging Report 2024 van de Europese Commissie. Met andere woorden, de economie zou met 3,1% per jaar moeten groeien.