Een van deze doorbraken is Aquabeam, een revolutionaire techniek die steeds belangrijker wordt in de moderne chirurgie.

Aquabeam maakt gebruik van een waterstraal onder hoge druk om nauwkeurige en delicate sneden uit te voeren tijdens chirurgische procedures. Deze werkelijk minimaal invasieve benadering biedt aanzienlijke voordelen, waaronder kortere hersteltijden, minder risico op infecties en minimale bijwerkingen.

Benigne Prostatische Hyperplasie (BPH), een veel voorkomende aandoening bij ouder wordende mannen, onderstreept het belang van deze ontwikkelingen. BPH kan de levenskwaliteit aanzienlijk beïnvloeden en symptomen veroorzaken zoals frequent urineren, problemen met het op gang brengen of houden van een regelmatige urinestraal en een gevoel van een onvolledige lediging van de blaas.

Een van de opmerkelijke voordelen van Aquabeam is de minimale invasiviteit. De procedure minimaliseert de verstoring van de omliggende weefsels, wat leidt tot een snellere genezing en minder postoperatief ongemak. Bovendien werkt Aquabeam als een warmtevrije robottechnologie waardoor de kans op behoud van seksueel leven veel groter is.

Onlangs onderging King Charles een operatie met Aquabeam-technologie om BPH aan te pakken, wat zijn vertrouwen in deze geavanceerde methode aantoont. Zijn keuze voor deze aanpak weerspiegelt niet alleen de effectiviteit van Aquabeam, maar benadrukt ook de impact die BPH kan hebben op mensen, ongeacht hun status.

Het geval van King Charles herinnert ons eraan dat aandoeningen zoals BPH veel voorkomen en een grote invloed kunnen hebben op het welzijn van mannen. Het benadrukt hoe belangrijk het is om hulp te zoeken en geavanceerde behandelingen te onderzoeken, zoals Aquabeam, om de symptomen te verlichten en de algehele kwaliteit van leven te verbeteren.

Kortom, Aquabeam verandert de manier waarop we tegen chirurgie aankijken en biedt een echt minimaal invasief, warmtevrij alternatief dat gunstig is in gevallen zoals BPH. De ervaring van King Charles toont niet alleen vertrouwen in deze innovatieve technologie, maar moedigt mannen ook aan om prioriteit te geven aan hun gezondheid, hulp te zoeken voor veelvoorkomende aandoeningen en de geavanceerde voordelen van Aquabeam te waarderen, waaronder het behoud van de seksuele functie.

De HPA Urologiegroep loopt al enkele jaren voorop met complexe en gedifferentieerde ingrepen, waarbij sinds 2014 retrograde nieroperaties worden uitgevoerd en sinds 2018 laparoscopische prostatectomieën en laparoscopische cystectomieën. Vorig jaar voerden ze een totale intracorporale robotgeassisteerde laparoscopische operatie uit (ileal conduit urinary diversion). Deze vooruitgang was mogelijk doordat er voor het eerst robottangen werden gebruikt bij laparoscopische chirurgie op het Iberisch schiereiland.

In december 2020 werden voor het eerst robotinstrumenten gebruikt in een geval van prostaatcarcinoom. Bij laparoscopische chirurgie is het gebruik van robotinstrumenten veiliger wat betreft de chirurgische procedure, waardoor betere resultaten voor patiënten mogelijk zijn, in functionaliteit en kwaliteit van leven.

Robotchirurgie biedt patiënten een snellere controle over de urinesfincter, een korter verblijf in het ziekenhuis en de noodzaak van een urinekatheter gedurende een kortere periode (in vergelijking met open chirurgie).

door Prof. Tiago S Rodrigues, MD, PhD, Uroloog


Neem voor meer informatie contact op met HPA Grupo Saude op (+351) 282 420 400.