Ook werd "80% van de in januari 2024 aangevraagde ouderdomspensioenaanvragen automatisch toegekend via het Pensão na Hora-mechanisme ", aldus de Sociale Zekerheid in een verklaring.

"Pensão na Hora is beschikbaar voor begunstigden van het Portugese socialezekerheidsstelsel en wordt automatisch toegekend, in minder dan 24 uur, waardoor het proces van het toekennen van ouderdomspensioenen eenvoudiger en sneller verloopt", legt de organisatie uit.

Nu kan de burger "bij het indienen van de aanvraag voor het Ouderdomspensioen ter plaatse bij Directe Sociale Zekerheid, de waarde van het ouderdomspensioen bekijken met de details van de contributieve loopbaan" en "zelfs voordat het ouderdomspensioen wordt aangevraagd, moeten werknemers de Sociale Zekerheid Sociale Direta raadplegen en hun contributie controleren".