De gezamenlijke operatie inspecteerde zes bedrijven die Serra da Estrela-honden fokken en verkopen, in het gebied van het Serra da Estrela Natuurpark.

"Er werden vier onregelmatige situaties ontdekt, die leidden tot de respectieve participaties en aanleiding zullen geven tot de respectieve administratieve procedures", aldus het GNR en de ICNF.

De twee entiteiten legden uit dat de actie ook bestond uit "bewustmaking van de houders van gezelschapsdieren van het belang van naleving van de wettelijke bepalingen".

Het GNR en ICNF benadrukten dat "ze door zullen gaan met het uitvoeren van bewustmakingsacties gericht op het welzijn van deze dieren, evenals het uitvoeren van sanctieoperaties die gerechtvaardigd zijn om ongepaste praktijken uit te roeien".