Chinese wetenschappers vergeleken twee groepen deelnemers met een hoge bloeddruk gedurende een jaar, waarvan één Tai Chi beoefende, en de resultaten bevorderen de preventie van hartaandoeningen bij mensen met een hoge bloeddruk.

Credits: envato elements; Auteur: Iakobchuk;