Deze maatregel is opgenomen in het "strategisch plan voor migratie in Portugal" dat door de voorzitter van Chega, André Ventura, werd gepresenteerd op het hoofdkantoor van de partij in Lissabon.

Ventura verdedigde dat sociale steun voor immigranten "alleen kan worden aangevraagd en toegekend na een minimum van vijf jaar bijdragen van deze immigranten op Portugees grondgebied".

"Sociale zekerheid is zinvol om diegenen te ondersteunen die het nodig hebben, maar het vereist ook dat diegenen die het nodig hebben hebben bijgedragen aan een dienst die niet van hen is, aan een systeem waar Portugese belastingbetalers door de jaren heen voor hebben betaald", hield hij vol.

Positief saldo

Volgens een jaarverslag van het Waarnemingscentrum voor migratie (OM) dat in december vorig jaar werd gepubliceerd, waren immigranten in 2022 verantwoordelijk voor een positief saldo van 1604,2 miljoen euro in de sociale zekerheid.

Volgens de tekst, getiteld "Immigrant Integration Indicators, Annual Statistical Report 2023", "blijft de verhouding tussen de bijdragen van buitenlanders en hun tegenhangers in het Portugese socialezekerheidsstelsel, dat wil zeggen de sociale uitkeringen waarvan sommigen profiteren, in de referentiejaren van dit verslag een zeer positief financieel saldo opleveren".

Op de vraag over deze gegevens antwoordde Ventura dat deze verplichting "geen afbreuk doet aan de bijdragen aan de sociale zekerheid" van immigranten, die gedurende vijf jaar zouden blijven bijdragen zonder echter toegang te hebben tot enige steun.

Met betrekking tot het feit dat de Portugezen vijf jaar lang niet bijdragen aan de sociale zekerheid totdat ze toegang krijgen tot steun, antwoordde Ventura: "Ik weet het, maar dit land is nog steeds van ons en is nog steeds van ons".

De partij, die jaarlijkse quota voor de binnenkomst van buitenlanders in Portugal voorstelt op basis van "de kwalificaties van immigranten en de behoeften van de Portugese economie", wil dat er een "diagnose van de sectoren met de grootste behoefte aan arbeidskrachten in Portugal wordt uitgevoerd, evenals de analyse van de risico's van niet-geïntegreerde immigratie".

Andere maatregelen zijn het intrekken van de CPLP-mobiliteitsovereenkomst, het creëren van het misdrijf "illegaal verblijf op Portugese bodem" of het terugdraaien van het einde van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen(SEF).

Volgens André Ventura "heeft Portugal de plicht om immigranten welkom te heten, maar dat moet wel met regels en controle gebeuren".