"De ineenstorting van de Rua da Madalena is aanstaande en het huidige bestuur van de gemeenteraad van Lissabon houdt vast aan de strategie van 'de schijn ophouden' maar in werkelijkheid weinig doen om het op te lossen", zei de parochieraad onder voorzitterschap van Miguel Coelho (PS) in een verklaring.

In de notitie erkende de parochieraad dat "het sluiten van de Rua da Prata voor het verkeer een goede beslissing was", maar waarschuwde dat "zonder een ondersteunende strategie en fundamentele veranderingen in het mobiliteitsparadigma, het niet meer dan een propagandistische maatregel zal zijn".

De gemeenteraad van Lissabon, "ondanks alle waarschuwingen, alternatieve oplossingen en feiten die de parochieraad heeft aangetoond" met betrekking tot de overbelasting van de Rua da Madalena, "volhardt in het handhaven van de verkeersstroom langs deze route, sinds de sluiting van de Rua da Prata voor het wegverkeer", luidt de verklaring.

"De Rua da Madalena wordt dagelijks gebruikt door gemiddeld 6.000 voertuigen, waaronder bussen en andere zware voertuigen", die "elke dag vervuilen, buitensporig veel lawaai maken, het verkeer en de toegang tot winkels en woningen beperken", de doorstroming van voetgangers in gevaar brengen en "snel en in de ogen van iedereen schade toebrengen aan de wegeninfrastructuur", aldus de gemeenteraad.

Gezien het feit dat "het verkeer langs de Rua da Madalena in gevaar komt, evenals het behoud van het gebouw en de veiligheid van de burgers", zei het parochiebestuur dat het "met verbazing" de informatie van de vice-voorzitter van de kamer verwelkomde dat de Rua da Madalena "tot 8.000 voertuigen per dag zou herbergen".

"Het is genoeg om de versnelde ontwikkeling van de aantasting van de bestrating van deze straat te volgen om te beseffen hoe absurd het is om dit idee te steunen. De parochieraad heeft de gemeente schriftelijk op de hoogte gesteld van de verslechtering van deze verkeersader, met name door gaten en instortingen en het gevaar dat ze vormen", zo staat in de notitie.

Vorige week, op uitnodiging van Miguel Coelho, de vice-voorzitter van de Kamer van Lissabon, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), die verantwoordelijk is voor Mobiliteit, "was in staat om 'ter plaatse' de juistheid van de verzonden informatie te bevestigen, waardoor een snelle interventie ter plaatse, die niets oploste", voegde het parochiebestuur eraan toe.