De verhoging van het minimumloon heeft geholpen om zogenaamde "zombiebedrijven" van de markt te verdrijven, bedrijven die economisch niet levensvatbaar zijn, zegt Fernando Alexandre. Voor de professor aan de Universiteit van Minho is het feit dat deze bedrijven lang blijven bestaan tot ze failliet gaan een probleem, omdat ze de markt afpakken van andere bedrijven.

"Veel inefficiënte bedrijven blijven lang op de markt. Dit is een probleem omdat ze de markt afpakken, vaak met oneerlijke concurrentie, omdat ze hun verplichtingen niet nakomen", verklaart Fernando Alexandre, professor aan de Universiteit van Minho, in een debat op een conferentie georganiseerd door CIP, in Porto en gerapporteerd door ECO.

Volgens Fernando Alexandre "was een van de positieve effecten van de verhoging van het minimumloon dat deze onrendabele zombiebedrijven er sneller uitstapten". Tijdens een evenement voor en door zakenmensen zei de academicus dat "de bedrijven die de Portugese economie echt zullen transformeren, er nog niet zijn", en hij stelde dat het noodzakelijk is om een economisch klimaat te creëren waarin nieuwe bedrijven kunnen ontstaan en kunnen groeien.

Pedro Siza Vieira, partner bij PLMJ en voormalig minister van Economie, sprak het idee tegen dat de economie de afgelopen jaren stagneerde. "Onze economie stond allesbehalve stil. We hebben veel schokken gehad. De economie is heel anders dan aan het begin van deze eeuw."

Toch erkent hij dat, wat de lonen betreft, "het niet mogelijk is om de lonen te verhogen zonder de productiviteit te verhogen en het is niet mogelijk om Europese lonen te betalen tegen derdewereldprijzen". Daarom is het noodzakelijk om producten met hogere prijzen te produceren, maar "meer vragen voor wat je doet impliceert een groter vermogen tot differentiatie op de markt".