Portugal blijft een van de grootste verbruikers van hernieuwbare elektriciteit in de Europese Unie (EU), ondanks het feit dat het niet in staat is Zweden, Denemarken en Oostenrijk te overtreffen, die in 2022 de grootste verbruikers van deze energie waren.

Volgens gegevens van Eurostat was in 2022 het grootste deel van het bruto elektriciteitsverbruik in Portugal afkomstig uit hernieuwbare bronnen, ongeveer 61%. Een stijging ten opzichte van de voorgaande twee jaar, toen dit verbruik ongeveer 58% bedroeg.

In Zweden is ongeveer 83% van het elektriciteitsverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen, waarbij waterkracht en windenergie de belangrijkste drijvende krachten zijn. In Denemarken is het "groene" elektriciteitsverbruik goed voor ongeveer 77% en in Oostenrijk daalt dit cijfer tot 74,7%. Ook in Kroatië (55,5%), Letland (53,3%) en Spanje (50,9%) werden meerderheidspercentages genoteerd.

Net als deze landen hebben Finland en Duitsland - beide met 47% - Roemenië (43%) en Griekenland (42%) ook "groene" elektriciteitsverbruiksniveaus boven het Europese gemiddelde. Het Europese bureau voor de statistiek geeft aan dat dit gemiddelde tussen 2020 en 2021 in de orde van grootte van 37% bleef, om in 2022 te stijgen naar 41%. In totaal registreerden hernieuwbare energiebronnen een stijging van 5,7% tussen 2021 en 2022.

Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen ligt ver voor op andere bronnen, zoals kernenergie (minder dan 22%), gas (minder dan 20%) of steenkool (minder dan 17%).

Windenergie en hydro-elektrische energie vertegenwoordigen meer dan twee derde van de totale elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (respectievelijk 37,5% en 29,9%). De resterende een derde van de elektriciteit is afkomstig van zonne-energie (18,2%), vaste biobrandstoffen (6,9%) en andere hernieuwbare bronnen (7,5%). Eurostat geeft ook aan dat zonne-energie de snelst groeiende bron is: in 2008 vertegenwoordigde zonne-energie slechts 1% van de in de EU verbruikte elektriciteit.