De goed geconserveerde fossielen leveren het bewijs dat deze vindplaats een toevluchtsoord was voor dieren die ontsnapten aan de opwarming van de aarde.

Credits: envato elements; Auteur: AFGreen;

De vindplaats in Montagne Noire is een van 's werelds meest diverse fossiele vindplaatsen uit het Ordovicium.