Daarom "Survive till 25" - overleven tot 2025! Ik hoor en lees dit op veel plaatsen als een slagzin voor de ontwikkeling die in 2024 voor de deur staat, in veel internationale studies en meningen van deskundigen.

De bouw- en vastgoedsector heeft met bijna 15 procent een belangrijk aandeel in de bruto toegevoegde waarde in Portugal, maar de sector gaat zwaar gebukt onder knelpunten in het aanbod, stijgende prijzen, een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en hoge rentetarieven.

Het gebrek aan huizen te koop in Portugal wordt genoemd als een van de belangrijkste factoren achter de torenhoge prijzen van onroerend goed in het land. Dit komt omdat het aanbod van te koop staande huizen veel lager is dan de vraag, waardoor het een nog grotere troef wordt. Gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek(INE) drukken deze realiteit goed uit: naast de leegstaande huizen die er in Portugal zijn, werd er tussen januari en september 2022 slechts één huis gebouwd voor elke negen verkochte huizen in het land, en dat is in 2023 alleen maar erger of erger geworden.

Maar naar mijn mening ligt het hoogtepunt van deze ontwikkeling nog niet eens in het verschiet. Dit betekent dat de crisis dieper is dan de cijfers over bouwvolumes en bouwvergunningen tot nu toe laten zien.

Maar er zijn oplossingen die alleen maar hoeven te worden geïmplementeerd door degenen die ook zijn gekozen om beslissingen te nemen in het belang van het volk en ze niet voortdurend uit te stellen om hun eigen belangen te beschermen.

Hier volgt een overzicht van vijf maatregelen die ik uiterst belangrijk vind, zodat er eindelijk iets in beweging komt in deze sector en we later niet zeggen dat we ervan wisten maar niets deden.

1. Verlaag de belastingdruk: Om investeringen te stimuleren moeten er prikkels komen om als particulier in deze sector te investeren, dat begint altijd met de belastingdruk zowel direct als indirect, beide moeten omlaag. Afschrijving in de woningbouw voor slijtage, modernisering, huurwoningen en het beschikbaar stellen van een eigen vastgoedvoorraad voor de huursector met een minimale belasting om de huren laag te houden en meer aanbod te creëren.

2. Verminder de bureaucratie: Bureaucratie creëert ruimte voor corruptie en vriendjespolitiek en dat moet als een van de eerste zaken van tafel. Voor de financiering van klimaatvriendelijke nieuwbouw zou geen vergunning nodig moeten zijn, maar zou subsidie moeten worden gegeven als de factuur wordt ingediend met fiscale identificatie van verkoper en koper. De digitalisering van modelprocessen zoals het indienen van een voorlopige bouwaanvraag, bouwvergunning en renovatie mag niet langer duren dan een maximumtermijn van 6 weken, als de termijnen worden overschreden door de bouwautoriteiten moeten deze als goedgekeurd worden beschouwd, kunstmatige intelligentie kan dit vandaag al aan en zou ook voor dit doel moeten worden gebruikt om de efficiëntie in de kantoren te verhogen.

3. Terug naar economische efficiëntie: Dit vereist een zeker realisme van zowel politici als de bevolking in Portugal, maar het is mogelijk. Als ik een "kostenhuur" bereken, d.w.z. huur, heb ik het volgende nodig: Bouwkosten per vierkante meter (ongeveer 2000 euro), grondkosten (ongeveer 500 euro), rentepercentage voor 30 jaar (ongeveer 4,5%) voor herfinanciering.

Deze modelkostprijs is ongeveer 16,30 euro per vierkante meter, wat ver verwijderd is van de gemiddelde huurprijs voor nieuwe gebouwen in Portugal van 14,10 euro per vierkante meter. Het omvat geen belastingen of onderhoudskosten, alleen de kredietlijn zonder toeslagen of winst voor de verhuurder.

4. Matiging in de steden: In de afgelopen jaren hebben steeds meer gemeenten en hun bouwautoriteiten hun sterke onderhandelingspositie ten opzichte van investeerders gebruikt om hen te belasten met verschillende gemeentelijke taken, van sociale woningbouw tot de bouw van nieuwe scholen, dit kan niet de regel zijn maar zou slechts de uitzondering op de regel moeten zijn, want ook hier wordt het eindproduct waar iedereen over klaagt duurder en het helpt niet bij het eigenlijke probleem van het creëren van woonruimte. Met andere woorden, als de eisen te hoog zijn, zullen investeerders helemaal niet meer bouwen.

5. Meer flexibiliteit in het bouwrecht: Commerciële panden en voormalige kantoorgebouwen moeten kunnen worden omgebouwd tot woningen met weinig bureaucratische eisen voor de ombouw zonder de statica en het bouwrecht te schenden.

Wat kunnen we zelf doen? De politiek kan niet alles oplossen; misschien moeten we naar onszelf en onze eisen kijken en de kerk in het dorp laten. Steeds betere apparatuur, steeds grotere woonruimtes en niet letten op de bouwkosten hiervoor en toch niets tekort willen komen, is misschien ook iets wat langzaam in ons hoofd moet gaan zitten.


Author

Paulo Lopes is a multi-talent Portuguese citizen who made his Master of Economics in Switzerland and studied law at Lusófona in Lisbon - CEO of Casaiberia in Lisbon and Algarve.

Paulo Lopes