Volgens de Portugese wetgeving is het toegestaan om met een voertuig met buitenlandse registratie in het land te rijden zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Volgens Ekonomista zijn deze voorwaarden

Niet woonachtig zijn in Portugal: De eerste voorwaarde is dat de bestuurder van het voertuig geen inwoner van Portugal is. Dit betekent dat mensen die niet permanent in Portugal wonen, auto's met buitenlandse kentekenplaten in het land mogen besturen.

Relatie met de eigenaar: De bestuurder moet de eigenaar of een familielid zijn van de eigenaar of houder van het voertuig. Familieleden mogen dus een voertuig met buitenlandse registratie besturen in Portugal.

EU-registratie: Het voertuig moet een permanente registratie hebben uit een land van de Europese Unie (EU). Voor auto's met een EU-kenteken gelden andere regels dan voor voertuigen uit landen buiten de EU.

Beperkte periode: Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de auto niet langer dan 180 dagen (of 6 maanden) in een periode van 12 maanden in Portugal mag blijven. Dit betekent dat het voertuig niet langer dan een half jaar per kalenderjaar in Portugal mag worden gebruikt.

Interpolatie van dagen: De periode van 180 dagen hoeft niet aaneengesloten te zijn. Hij kan worden geïnterpoleerd, maar de regel van 6 maanden per jaar mag niet worden overschreden. Dit betekent dat een auto met buitenlandse registratie in de loop van een jaar niet langer dan 6 maanden in Portugal mag worden gebruikt.

Deze tijdsbeperking is belangrijk omdat, zoals bepaald in artikel 30 van de Vehicle Tax Code, het voertuig is vrijgesteld van het betalen van belastingen voor een periode van 6 maanden. Elk gebruik na deze periode kan leiden tot belastingverplichtingen.


Aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer een voertuig in een EU-land wordt geregistreerd, is het noodzakelijk om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, ook bekend als een WA-verzekering. Deze verzekering is verplicht en dekt materiële of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, dat wil zeggen andere mensen dan de bestuurder van het voertuig.

Het is belangrijk om te vermelden dat de regels met betrekking tot optionele autoverzekeringen kunnen verschillen van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij en van land tot land. Dekking, temporele en geografische beperkingen kunnen verschillen afhankelijk van het beleid van de verzekeraar. Daarom raden we je aan contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij voor specifieke informatie over het verzekeren van een in het buitenland geregistreerd voertuig in Portugal.