Op jaarbasis bedroeg de verandering 4,4% (5,3% in december 2023).

Het aantal bankaanslagen bedroeg ongeveer 28,9 duizend, wat neerkomt op een daling van 2,0% ten opzichte van de voorgaande periode en een stijging van 30,8% op jaarbasis.

De autonome regio Madeira liet de meest significante stijging zien ten opzichte van de voorgaande maand (4,0%), waarbij de overige regio's positieve veranderingen lieten zien met uitzondering van Oeste en Vale do Tejo, die een nulverandering lieten zien.

Vergeleken met januari 2023 steeg de mediane waarde van de taxaties met 4,4%, waarbij de grootste variatie werd waargenomen in de autonome regio Madeira (19,5%) en een enkele daling in de Algarve (-0,5%).