"Het proces is gaande en vertegenwoordigt een investering van ongeveer 400 duizend euro voor bewakingscamera's in de Baixa de Coimbra, maar het proces als geheel is bureaucratisch traag", verklaarde José Manuel Silva.

"Het klimaat van onveiligheid in de Baixa de Coimbra wordt overdreven", merkte hij op.

Raadslid Regina Bento had de Kamer gevraagd om tussenbeide te komen via de gemeentepolitie, wat José Manuel Silva negeerde omdat deze niet over "vaardigheden op het gebied van veiligheid of onderzoek" beschikte.

"Veiligheidskwesties hebben betrekking op de veiligheidsdiensten, die in de gemeente de PSP en de GNR zijn, die afhankelijk zijn van de regering en die onvoldoende personeel hebben", benadrukte de voorzitter van de Kamer.