"Bij elke verkiezing wordt altijd gezegd dat deze verkiezing beslissend is. Welnu, we kunnen dit duizend keer zeggen, want deze verkiezing is volledig beslissend voor ons land. En binnen deze verkiezing, waarin ons democratisch, sociaal contract en de toekomst van de milieucontracten op het spel staan, is de stem voor Livre de meest beslissende van allemaal", verdedigde de leider van de partij.

Tavares omschreef Livre als "links van de toekomst, van mensenrechten, van Europa, van ecologie" en "links dat groeit".

"Op 10 maart, als de stemmen geteld zijn, en als links deze verkiezingen wint, kun je er zeker van zijn dat het door een stem op Livre komt, dat het door een afgevaardigde van Livre komt dat deze overwinning behaald wordt. Er is geen stem doorslaggevender dan de stem voor Livre", verzekerde hij.

Tavares gaf een opsomming van voorstellen die in deze campagne naar voren zijn gebracht, zoals "sociale erfenis", die tot doel heeft een jongere tussen de 18 en 35 jaar toegang te geven tot een bedrag dat afkomstig kan zijn van de belasting op "grote erfenissen" of door de tegeldemaking van spaarbewijzen.