De algemene secretaris van de PCP, Paulo Raimundo, benadrukte dat de communisten niet opgeven wat hij beschouwt als de "belangrijkste en meest actuele eis", namelijk de "algemene verhoging en een aanzienlijke verhoging van de salarissen".

"Rijkdom wordt gecreëerd. De arbeiders hebben al meer dan genoeg middelen gecreëerd om 15% loonsverhoging te krijgen, met een minimum van 150 euro voor elke arbeider. We laten ons niet meeslepen in de valse vraag of het wel of niet mogelijk is; het is niet alleen mogelijk, het is dringend en fundamenteel voor de eigen ontwikkeling van het land," verklaarde hij.

Paulo Raimundo herhaalde ook dat "het niet normaal is dat een handvol bevoorrechte mensen elke dag 25 miljoen euro winst in hun zak steken".

"Bij CDU zijn we duidelijk: de verkoop van het land aan buitenlands kapitaal is een politieke en economische misdaad tegen onze ontwikkeling, die een kleine handvol bevoordeelt en een immense meerderheid van degenen die hier wonen en werken schaadt", merkte hij op, eraan toevoegend dat "het mogelijk is om het beste te leven" in Portugal.

Sprekend over de noodzaak om de financiële investeringen in publieke diensten te versterken, met name in de Nationale Gezondheidsdienst, in openbare scholen of in huisvesting, protesteerde Paulo Raimundo ook tegen de promiscuïteit tussen economische macht en politieke macht, wijzend op deze situatie als de belangrijkste wortel van corruptie.