Met 339 stemmen voor, 240 tegen en 37 onthoudingen steunden de Parlementsleden het voorstel dat in het bijzonder voorziet in de verlaging tot 17 jaar van de minimumleeftijd om een rijbewijs voor auto's of vrachtwagens te behalen, op voorwaarde dat er een ervaren bestuurder meereist.

Het voorstel bepleit ook, naast andere maatregelen, een periode van nultolerantie van twee jaar voor degenen die net hun rijbewijs hebben gehaald, met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol, en er moeten ook strengere sancties komen voor onveilig rijgedrag.

Hoewel de lidstaten hun onderhandelingspositie afgelopen december al hebben aangenomen, zal de afronding van het dossier worden doorgeschoven naar de volgende zittingsperiode, na de Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni.

De Europese vereniging voor transportveiligheid ETSC heeft het voorstel van de Europarlementariërs om 17-jarigen toe te staan vrachtwagens te besturen al aangevochten, omdat het volgens een verklaring ernstige negatieve gevolgen zal hebben.

ETSC herinnert eraan dat momenteel de minimumleeftijd voor het behalen van een vrachtwagenrijbewijs 21 jaar is, hoewel er lidstaten zijn die dit onder bepaalde voorwaarden toestaan op 18 jaar.