De Britse regering heeft onthuld dat er in 2023 minder Portugezen zich hebben ingeschreven bij de sociale zekerheid dan in 2020 (6.664), toen beperkingen in verband met de Covid-19 pandemie een abrupte daling van de Portugese immigratie naar het Verenigd Koninkrijk veroorzaakten.

De registratie bij de sociale zekerheid, die verplicht is om in het land te kunnen werken of sociale steun te ontvangen, is een manier om demografische stromen te berekenen.

De waarde voor 2023 vertegenwoordigt een daling van 44% ten opzichte van de 7.941 Portugese registraties in 2022, waarmee de scherpe daling sinds 2019 aanhoudt.

De Europese immigratie naar het Verenigd Koninkrijk daalt ook sinds het begin van de uittreding van het land uit de Europese Unie in 2016.

Vandaag werden ook de meest recente gegevens over het registratiesysteem voor burgers van de Europese Unie [EU Settlement Scheme, EUSS] bekendgemaakt, waarin tot 31 december 2023 506 440 aanvragen van Portugese burgers werden geteld om een verblijfsvergunning te krijgen.

Hiervan ontvingen 278.600 Portugezen een permanente verblijfstitel, 170.990 een voorlopige titel en van 56.840 werd de aanvraag afgewezen of ongeldig verklaard.

Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal Portugese inwoners in het Verenigd Koninkrijk, dat wordt geschat op ongeveer 450.000, omdat sommige aanvragen worden herhaald.