De maatregelen, die gericht zijn op "grotere besparingen en rationalisatie van waterreserves", maken deel uit van de resolutie die in februari door de Raad van Ministers werd goedgekeurd "om de duurzaamheid van water op de korte en middellange termijn te helpen handhaven" in de regio, benadrukte de gemeente.

Een van de initiatieven die worden uitgevoerd is de opschorting van het gebruik van openbaar of drinkwater voor het besproeien van groenvoorzieningen en openbare tuinen, de sluiting van sierfonteinen en douches en voetbaden in badzones, evenals de vermindering van de verversing van water in openbare zwembaden.

De opschorting van het gebruik van openbaar of drinkwater voor het besproeien van groene ruimten en openbare tuinen heeft als uitzondering Jardim da Alameda João de Deus en het grasveld van de atletiekbaan, die worden geïrrigeerd met bronwater.

Tegelijkertijd zal de frequentie van het wassen van straten, trottoirs, voertuigen en gemeentelijke apparatuur worden verlaagd, "waarbij voor dit doel en wanneer beschikbaar, water uit alternatieve bronnen wordt gebruikt", aldus de nota.

De gemeente zegt dat, om het voortbestaan van bomen met een monumentaal of uniek karakter te garanderen, er maximaal twee maandelijkse irrigaties zullen worden uitgevoerd in een druppelsysteem.

Volgens de gemeente zorgen deze maatregelen, waarbij de beregening wordt stilgelegd en alleen de bomen water krijgen, ervoor dat het totale verbruik met 99,9% kan worden teruggebracht bij de beregening van openbaar groen in de gemeente.

Om de waterschaarste in de Algarve te bestrijden, kondigde het gemeentebestuur van Faro ook aan dat het waterdebietreductie toepast in kranen in gemeentelijke gebouwen.

Gerelateerde artikelen: