Deze toename van 20% komt, in absolute termen, overeen met ongeveer 163.000 meer burgerschapstoewijzingen aan mensen uit derde landen (87%).

Volgens gegevens van het Europees Bureau voor de statistiek waren in absolute cijfers Italië (213.700, 22% van het totaal in de EU), Spanje (181.800, 18%) en Duitsland (166.600, 17%) de landen met de meeste statuten van toegewezen burgers.

Van de lidstaten werden de grootste stijgingen, van 2021 tot 2022, geregistreerd in Italië (92.200 meer), Spanje (37.600) en Duitsland (36.600).

Aan de andere kant van de tabel werden er minder staatsburgerschap verleend in Frankrijk (-15.900), Nederland (-9.300) en Portugal (-3.700).

In 2022 verleende Portugal in totaal 20.800 staatsburgerschappen, vergeleken met 24.500 in het voorgaande jaar, een daling van ongeveer 8%.