De verandering komt voort uit een wetsdecreet dat afgelopen december werd goedgekeurd en dat de diensten wijzigt die verantwoordelijk zijn voor het afgeven van het certificaat van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (CIT).

Volgens het decreet zijn de diensten die bevoegd worden geacht voor het afgeven van ziekteverklaringen "entiteiten die openbare, particuliere en sociale gezondheidszorg bieden, namelijk eerstelijnsgezondheidszorg, diensten voor de preventie en behandeling van drugsverslaving en ziekenhuisgezondheidszorg, inclusief spoedeisende hulp".

Tot nu toe moesten patiënten naar hun huisarts om een bewijs van tijdelijke ongeschiktheid te krijgen.

Met de uitbreiding van de diensten die bevoegd zijn om ziekteverlof door te geven, is het niet langer nodig voor een gebruiker die getroffen is door een dringende acute ziekte en die gezien is in een spoeddienst, om naar de eerstelijnsgezondheidszorg te gaan alleen maar om de respectieve CIT aan te vragen.

Om te voorkomen dat niet-spoedeisende gebruikers naar de spoedeisende hulp gaan alleen om CIT of niet-spoedeisende zorg te krijgen, is de maatregel volgens de SNS echter niet van toepassing op mensen die volgens de Manchester Triage zijn ingedeeld met het blauwe of groene armbandje.

Gerelateerd artikel: