"In 2022 waren meer dan zeven van elke 10 Sociale Zekerheid ouderdomspensioenen lager dan het nationale minimumloon", onthulde Pordata, in een post gedeeld op X.

Dit jaar is de minimale maandelijkse waarde van het ouderdoms- en invaliditeitspensioen van de Sociale Zekerheid €319,49 en €191,69 voor nabestaandenpensioenen.

De verordening die de jaarlijkse actualisering van de pensioenen voor het jaar 2024 uitvoerde, stelde "verhogingen van 6%, voor pensioenen met een bedrag gelijk aan of lager dan (euro) 1.018,52", "5,65%, voor pensioenen met een bedrag hoger dan (euro) 1.018,52 en gelijk aan of lager dan (euro) 3.055,56" en "5% voor pensioenen met een waarde hoger dan (euro) 3.055,56" vast.

Pensioenen met een waarde van meer dan 6.111,12 euro worden niet bijgewerkt.