Dankzij het Verdrag inzake het Energiehandvest kunnen bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken regeringen aanklagen voor winstderving door klimaatbeleid.

Credits: envato elements; Auteur: cardenpatricia;

Het ECT maakt gebruik van een ondoorzichtig systeem van geheime rechtbanken om rechtszaken te vergemakkelijken en is het meest betwiste investeringsverdrag ter wereld.